HR-chefernas dag

Den nya strategiska HR agendan

Hur pandemin har ändrat HR för alltid

HR-funktionens DNA har ändrats

Den nya strategiska HR agendan

Hur pandemin har ändrat HR för alltid

 

 

HR Chefernas Dag: Årets program

 • Ett paradigmskifte – Den nya strategiska HR agendan
 • Linjechefens ökade behov av praktisk HR stöd och vägledning
 • Ett strategiskt fönster har öppnat men det stänger snart – att sälja in HR-stöd
 • De 9 viktigaste saker som HR måste göra för att stödja chefer i det nya hybrida arbetssättet
 • De viktigaste HR-processer som bör ses över omgående
 • Bygg vidare på HR-funktionens pålitlighet (som har förstärkts under pandemin) för att skaffa mer gehör
 • Bygg en plan under dagen för hur du tacklar den nya strategiska HR agenda

Dagen bygger på 4 pass och varje pass följs av round table diskussioner som ger deltagare möjlighet att diskutera innehållet, egna idéer och utbyter erfarenheter.  Dagen avslutar med ett mingel där ni får möjligheter att knyta nya kontakter.

HR-Chefernas dag – Programinnehåll

Den nya strategiska HR agendan

 • HR skapar strukturen för en fungerande organisation och tydligt ledarskap
 • Behovet av pragmatiskt praktiskt HR-stöd till chefer har ökat radikalt – det skapar en ny möjlighet för HR-funktionen att göra HR till en självklar del av verksamhetsutvecklingen
 • Kravet på att göra HR tydligare och begripligare ökar radikalt då chefer har större och/eller nya krav på sig och behöver stöd
 • HR riskerar att vara verkningslös utan ledningens uppbackning – hur får vi ledningen att förstå att deras del av HR-arbetet är avgörande?
 • Lyfta blicken – undvik att köra fast i gamla leveransmodeller – tänk flexibelt och ”good enough”
 • Kommunikation och marknadsföring av HRs tjänster och stöd är en viktig del av att nå ut till organisationen nu mer än någonsin
 • Att möta chefers ökade efterfrågan på HR-stöd i att utveckla den nya organisationskulturen

Gruppdiskussioner

Deltagare diskuterar vad den ny strategiska HR-agendan betyder för de och utifrån ett antal givna aktiviteter – bygger en plan för hur de vill jobbar med dessa frågor framöver

Livet efter pandemin – ett strategiskt fönster har öppnat men det stänger snart

 • Covid-19 kan inte längre vara HR funktionens största fråga – varför HR måste lyfta blicken!
 • ”Culture eats strategy for breakfast” – vikten av att återetablera företagets kultur och förstärka den där det behövs
 • HR:s viktiga roll i avvikelsehantering – vad gör organisationen om medarbetare missbrukar eller misslyckas med hybridarbete
 • Attraktiv arbetsgivare och ”Employer branding” – varför och hur ni ska snabbt nå ut med nyheter efter pandemin
 • Utökade möjligheter till anställning – hela Sverige kan vara din organisations anställningsplats – men för vilka jobb och medarbetare?

Gruppdiskussioner

Deltagare diskuterar vidare hur de vill jobba med HR framöver och funderar på vilka är deras ”must win battles” under de kommande 6 månaderna och 1 år

De 9 viktigaste sakerna som HR måste göra för att stödja chefer i det nya hybrida arbetssättet

 1. Utveckla och stödja självledarskap hos samtliga medarbetare
 2. Förändringledare HRs viktiga roll som ansvarig för organisationens förändringsledning
 3. Processer, verktyg och checklistor för ledarskap på avstånd
 4. Möten – att facilitera och hantera olika mötesformer på bästa sätt
 5. Utveckla teams på avstånd
 6. Skapa förutsättningar för att alla medarbetare behandlas rättvist
 7. ”Employee branding” – vad du måste säga nu för att inte halka efter
 8. Prestationshantering – rättvisa är allt – hur ska chefen agera med olika typer av medarbetare
 9. Att tydliggöra roller och förväntningar – back to basic?

Gruppdiskussioner

Deltagare diskuterar vilket stöd som ska utvecklas för deras chefer och varför

De viktigaste HR-processerna som bör ses över och vad du bör tänka på

 • Rekrytering
 • Distansanställning
 • Utvecklingssamtal
 • Prestationshantering
 • Målsättning
 • Återkoppling
 • Befordran & karriärutveckling
 • Talent management

Gruppdiskussioner

Deltagare diskuterar vilka processer som kan utvecklas i deras företag framöver för att vinna mark efter padmenin

Mingel 

 

Har du några frågor kring seminariet? Kontakta oss gärna på 08-612 10 00 eller info@consultatum.se 

Anmälan HR-chefernas dag

Avgiften är 5.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före seminariumet.

  Avgiften för denna seminariedag är 5.980:- ex. moms och i avgiften ingår fika, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före seminariet. Lokalen är i centrala Stockholm. Registrering börja 08:30, seminariet börjar 09:00 och avslutar 16:30 med mingel till 18:00
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.