Arbetsrätt i praktiken för chefer

Vet du vilka rättigheter och befogenheter du som chef har när det gäller personalfrågor på arbetsplatsen? Undvik dyra misstag – hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt!

Arbetsrätt i praktiken för chefer

Som chef kommer du förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Utan relevanta kunskaper kan det gå snett med stora konsekvenser som följd. Rätt kunskaper ger dig också större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen är utformad för dig som chef som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked och uppsägning, sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera. Arbetsrättens område är stort, mycket viktigt och ganska komplicerat, och berör både företaget och dess anställda. Det är av betydelse att göra rätt redan från början, så att man slipper besvär och rättelser i efterhand.

Du kommer lära dig:

 1. Kunskap kring hela kedjan i personalhanteringen – från anställning till avsked
 2. Förstå de lagar och avtal som styr verksamheten för att känna dig trygg som chef
 3. Vem kan du anställa och vilka anställningsformer finns det?
 4. Vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll
 5. Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare när det gäller sjukdom, sjukskrivningar och rehabilitering
 6. Hur hanterar du svåra situationer såsom trakasserier och mobbing på arbetsplatsen
 7. Vad kan och vad bör du göra om en anställd pratar illa om dig som arbetsgivare på sociala medier?
 8. Undvik kostsamma misstag vid uppsägning och avsked
 9. Så hanterar du förhandlingar och facket
 10. Så gör du om du behöver säga upp någon på grund av arbetsbrist

Vi kommer ge dig en inblick i den arbetsrätt som styr din vardag. Du kommer även förstå att de arbetsrättsliga reglerna många gånger kräver en samverkan med personalavdelningen, då är det viktigt att tala samma språk!

Kursinnehåll

Dag 1

Introduktion och förväntningar

 • Genomgång av agenda och presentation av föreläsare
 • Grundregler för utbildningen
 • Vad har du som deltagare för förväntningar på utbildningen?
 • Vilka personliga utmaningar och problem vill du bemöta i utbildningen?

Grunderna i arbetsrätt – så navigerar du bland de lagar och regler som gäller inom arbetsrätt

 • Tycker du att arbetsrätten verkar svår? Vi går igenom de viktigaste grunderna!
 • Så fungerar vårt arbetsrättsliga system
 • Känn dig trygg i din roll som chef genom att förstå de lagar och avtal som styr verksamheten
 • Ta ansvar för dina anställda med de rätta grunderna!

Detta behöver du veta när du anställer personal

 • Kan jag anställa vem jag vill?
 • Vilka anställningsformer finns det?
 • Anställningsintervjun – vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du? Vad får du inte fråga om?
 • Vad måste du tänka på när en provanställning övergår till en tillsvidareanställning
 • Lönesättning, bonus och andra förmåner

Som chef är du arbetsgivarens förlängda arm

 • Vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll?
 • Måste du säga ”ja” när någon ansöker om semester?
 • Dessa rättigheter och befogenheter har du som chef
 • Minska risken för konflikter, tvister, skadeståndskrav och andra problem.

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare?

 • Anställningsavtalet medför vissa skyldigheter
 • Vad innebär arbetsskyldigheten?
 • Att vara anställd innebär en stark plikt att vara lojal mot arbetsgivaren
 • Den som bryter mot sina skyldigheter kan drabbas av sanktioner – vilka är dessa?
 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal
 • Vad gäller angående företagshemligheter?

Dag 2

Förstå hela anställningsförfarandet – så hanterar du de frågeställningar som kan uppstå

 • Medbestämmandelagen ger anställda inflytande på arbetsplatsen, vilka skyldigheter innebär den för dig som arbetsgivare?
 • Hur ska du behandla en sjukanmäld medarbetare?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare när det gäller sjukdom, sjukskrivningar och rehabilitering
 • Då får du fråga om medlemskap i fackföreningar eller andra föreningstillhörigheter
 • När bör konkurrensklausuler användas?

Vad är din roll i arbetstvister?

 • För att kunna hantera mobbing och trakasserier på arbetsplatsen måste du vara medveten om diskrimineringslagen
 • Vad är skillnaden mellan kränkande särbehandling och diskriminering?
 • Vad gäller vid misskötsel?
 • Så måste du agera för att utreda och förhindra trakasserier
 • Med lagen som stöd vid hantering av svåra ärenden kan du känna dig trygg

Uppförande på arbetsplatsen

 • Yttrandefrihet – vad kan och vad bör du göra om en anställd pratar illa om dig som arbetsgivare på sociala medier?
 • Hur yttrar sig kritikrätten? Får man säga vad man vill om chefen?
 • Hur ska du agera vid befogad eller obefogad extern kritik?

Undvik kostsamma misstag vid uppsägning och avsked

 • Vad gäller vid omplacering?
 • Vad gäller vid uppsägning från arbetstagarens sida?
 • Vad gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida?
 • Hur säger du upp en medarbetare på ett juridiskt korrekt sätt?
 • Lagen om anställningsskydd
 • Löneförmåner under uppsägningstiden
 • Så gör du om du behöver säga upp någon på grund av arbetsbrist
 • Förhandlingar och facket

Vill du ha mer information eller undrar om ”Arbetsrätt i praktiken för chefer” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!