Effektiva teams

En praktisk tvådagars online utbildning för dig som verkligen vill ta ditt ledarskap till en ny nivå och bättre kunna leda effektiva team

Effektiva Teams

Du har fått ditt team, målen är tydliga och er deadline närmar sig med stormsteg. Det är nu det är dags för ditt team att komma igång och leverera resultat. På dagens resultatorienterade arbetsplatser behöver du de färdigheter som krävs för att snabbt komma igång och leda och coacha dina teammedlemmar för att leverera på topp dag efter dag.

På kursen lär du dig vad som krävs för att ge ditt team nödvändigt stöd, motivation och guidning de behöver för att lyckas. Du kommer utveckla praktiska tekniker och färdigheter för att uppnå ditt mål att bli en bättre ledare som varje högpresterande grupp behöver.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen riktar sig till dig som leder andra – oberoende av på vilken nivå eller om du arbetar i privat eller offentlig sektor, som vill öka prestation, samarbete och effektiviteten i ditt team. Att leda effektiva team vänder sig till dig som på allvar vill förändra ditt ledarskap. Denna tvådagarsutbildning har ett unikt upplägg som hjälper dig att faktiskt förändra ditt ledarskap genom praktisk övning från verklighetsbaserade utmaningar och problem.

Du kommer att lära dig:

 1. Vad som gör vissa team mer effektiva än andra
 2. Välbeprövade metoder för att skapa ett effektivt och högpresterande team
 3. Varför syfte och mål för teamet är viktigt och hur du definierar detta
 4. Motiverande tekniker som inspirerar medlemmarna att prestera på topp
 5. Hur emotionell intelligens kan förebygga stress och konflikter i teamet
 6. Hur teamet blir mer beslutmässiga och problemlösande
 7. Ett teams olika faser och hur din roll som ledare påverkas under teamets utveckling
 8. Hur du bibehåller engagemang och entusiasm i ditt team trots förändringar
 9. Hur du genomför fokuserade och produktiva möten som förvandlar idéer till handling
 10. Tio beteenden som karakteriserar framgångsrika teamledare

Kursinnehåll

Dag 1

Introduktion och förväntningar

 • Genomgång av agenda och presentation av föreläsare
 • Grundregler för utbildningen
 • Vad har du som deltagare för förväntningar på utbildningen?
 • Vilken personliga utmaningar och problem vill du bemöta i utbildningen

Detta utmärker framgångsrika teamledare

 • 10 utmärkande beteenden framgångsrika teamledare behöver behärska
 • Hur du får acceptans och förtroende från teammedlemmarna när du ersätter en annan teamledare.
 • Varför varje team ledare också är en gruppmedlem
 • Strategier för att motivera dig själv och vara inspirerande som teamledare.
 • Emotionell intelligens och hur du använder dig av det i ditt ledarskap
 • Checklista för effektiva ledare

Vad gör vissa team mer effektiva än andra?

 • Vad är egentligen ett team och vad skiljer det från en grupp?
 • Vad karaktäriserar ett bra respektive dåligt team?
 • 10 nycklar till produktivitet – Susan A. Wheelan
 • Effektiva teammedlemmar – en förutsättning för framgång
 • Checklista för effektiva teammedlemmar
 • Hackmans fem kriterier för framgångsrika team

Så här bygger du ett team som levererar resultat

 • Därför är syftet så viktigt för teamets effektivitet och prestation
 • Hur du får teamet att välkomna nya teammedlemmar utan att känna sig hotade
 • Hur du definierar syfte och mål för ett team
 • Lär dig skapa delaktighet kring syfte och mål
 • Så undviker du att medarbetare drar åt olika håll inom teamet

Team utvecklas – vad behöver du tänka på?

 • Susan A. Wheelans fyra olika faser för teamutveckling
 • Så leder du bäst teamet under de olika faserna
 • Hur du gradvis delegerar mer makt, påverkan och auktoritet till teammedlemmarna.
 • Så behåller du engagemang och entusiasm trots förändringar
 • Stresshantering – så identifierar du personers stresstriggers och stressbeteenden
 • Checklista för organisationens stöd

Dag 2

Att fatta beslut och lösa problem

 • Olika metoder och modeller för att fatta beslut – välj någon och tydliggör processen för beslut
 • Hur du använder brainstorming för att uppmuntra nya idéer och lösningar på problem
 • Team ledarens roll i problemlösning
 • Hur du får ditt team att fatta beslut när teammedlemmar vill att du bestämmer.

Kommunikation är A och O för ett effektivt team

 • 4 byggstenar för effektiv kommunikation
 • Vad som är viktigt att tänka på när du kommunicerar
 • Lär dig anpassa sättet du kommunicerar på – inte vad du kommunicerar
 • Så skapar du ett bra klimat för kommunikation inom gruppen
 • Hur du får teammedlemmar att acceptera kritik från varandra.
 • Så hanterar du konflikter i teamet – vanliga situationer i konflikter och hur du hanterar dem

Att hanterar problem i gruppen  – ta hand om dem snabbt annars växer de!

 • Så identifierar du problem
 • Lär dig praktiska tekniker för att utforska bakomliggande problem
 • Lär dig hantera ”elefanten i rummet” på ett effektivt och intelligent sätt
 • Så får du insikt om problemet är person eller situationsrelaterat
 • Så kan individuell coachning hjälpa prestationsproblem

Att genomföra effektiva möten

 • Grundregler för ett effektivt möte
 • De viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på möten
 • Förstå riskerna med nya deltagare på möten
 • Praktiska tips för dig som mötesledare

Vill du ha mer information eller undrar om ”Att leda effektiva team” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!


Anmälan Effektiva teams

  Avgiften är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald innan kursen går av stapeln.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.