Att leda utan att vara chef

Vad innebär ett bra ledarskap – hur du kan vässa din ledarskapsförmåga?

Att leda utan att vara chef

Är det möjligt att framgångsrikt leda andra utan att nödvändigtvis vara deras formella chef? Vi lär dig hur du bygger en kultur som engagerar och motiverar andra, hur du snabbt identifierar och löser problem samtidigt som du utvecklar ditt personliga ledarskap.

Oeniga och oengagerade gruppmedlemmar minskar dramatiskt er chans att nå deadlines  och uppsatta mål. Dessa negativa beteenden tenderar att växa när du tvingas samarbeta med kollegor som har för mycket att göra, andra prioriteringar och ingen formell anledning att rapportera till dig.

Är detta en utbildning för dig?

Denna utbildning är särskilt framtagen för dig som leder andra på jobbet utan att för den skull formellt vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har ansvar för en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare eller att du kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.

Du kommer att lära dig:

 1. Hur du utvecklar ett ledarskap där du får saker att hända – trots att du saknar formell makt
 2. Hantera svårigheterna som kan uppstå när du går från att vara en i gruppen till att vara ledaren
 3. Vad som gör vissa grupper mer effektiva och högpresterande än andra
 4. Hur gruppens utveckling påverkar din roll som ledare
 5. Metoder för att förbättra din kommunikation och göra ditt budskap tydligare
 6. Så får du med dig andra på tåget med rätt argumentationsteknik
 7. Lär dig handskas med och förutse andras beteenden
 8. Förebygg och åtgärda prestationsproblem genom individuell coaching
 9. Så styr du oengagerade gruppmedlemmar mot ett gemensamt mål
 10. Varför förändringar ofta möts med motstånd

Kursinnehåll

Introduktion och förväntningar

 • Genomgång av agenda och presentation av föreläsare
 • Grundregler för utbildningen
 • Vad har du som deltagare för förväntningar på utbildningen?
 • Vilka personliga utmaningar och problem vill du bemöta under utbildningen?

Utveckla ett personligt ledarskap utan formell makt som chef – så får du saker att hända!

 • Lär dig vad som är utmärkande för ett gott ledarskap
 • Konsten att få andra att lyssna utan att vara deras chef
 • Det räcker inte att vara smart du måste också vara känslomässigt smart – Emotionell Intelligens
 • Lär dig vad situationsanpassat ledarskap innebär och hur du använder dig av detta som ledare
 • Att gå från en i gruppen till att leda dina tidigare kollegor

Led och forma gruppen till ett framgångsrikt team

 • Därför är det skillnad mellan att leda en individ och en grupp
 • Ett grupp behöver en gemensam och tydlig målbild
 • Hur du bygger upp en fungerande arbetsgrupp
 • Hur grupper utvecklas över tid och hur det påverkar rollen som ledare
 • Att hålla gruppmöten som engagerar och ger resultat

Kommunikation – din största tillgång i ditt ledarskap

 • Retorik – Lär dig konsten att påverka andra
 • Att praktiskt utveckla din kommunikationsstil
 • Lär dig anpassa sättet du kommunicerar på – inte vad du kommunicerar
 • Så skapar du ett bra klimat för kommunikation inom gruppen
 • Lär dig verktyg för att förhandla effektivt
 • Lärostilar – hur når du fler med din information?

Dag 2

Utveckla ett coachande förhållningssätt och lyft ditt ledarskap

 • Välbeprövade och effektiva modeller för coaching
 • Lär dig att ha ett coachande förhållningssätt
 • När passar inte ett coachande förhållningssätt?
 • Lär dig handskas med och förutse andras beteenden
 • Fallgropar och myter om coachning

Så hanterar du problem som uppstår – ta hand om dem snabbt annars växer de!

 • Så identifierar du problem och minskar konflikter
 • Lär dig praktiska tekniker för att identifiera bakomliggande problem
 • Så får du insikt om problemet är person eller situationsrelaterat
 • Så kan individuell coachning hjälpa prestationsproblem

Så styr du oengagerade gruppmedlemmar mot ett gemensamt mål

 • Så får du gruppmedlemmar att vilja arbeta mot ett gemensamt uppsatt mål
 • Människor är olika – så handskas du med olika typer av personligheter
 • Därför är det viktigt med feedback för att nå målen
 • Lär dig förstå människors drivkrafter och vilken motivation som får dig och dina medarbetare att prestera på topp

Att vara ledare innebär även att handskas med förändringar

 • Ständiga förändringar påverkar människors beteenden
 • Förändringens olika faser
 • Det här är varför förändringar ofta möts med motstånd
 • Lär hur du undviker de vanligaste misstagen vid förändringar

Vill du ha mer information eller undrar om ”Att leda utan att vara chef” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!