Så hanterar du konflikter för bestående resultat

Lösningen är inte alltid att bli överens! Var nyfiken på varandras olika åsikter. Då kan mötena på jobbet bli riktigt bra.

Så hanterar du konflikter för bestående resultat

Lär dig grunderna i vad en konflikt är, olika typer av konflikter samt hur du kan utveckla en konfliktstrategi som förstärker nyfikenhet och goda resultat på arbetsplatsen. Konflikten är i sig neutral. Det är hur man ser på den, definierar den och agerar i den som genererar antingen positiva eller negativa resultat.

Är detta en utbildning för dig?

Kursen ”Så hanterar du konflikter för bestående resultat” vänder sig till dig som är trött på att hamna i konflikter som känns omöjliga att lösa. Du vill skapa ett framgångsrikt och effektivt sätt att föra dialoger med din chef och dina medarbetare. Det här är en praktiskt hållen kurs där du får med dig teorier, modeller och verktyg för att kunna hantera de konflikter som uppstår i vardagens på ett enklare sätt.

Du kommer att lära dig:

 1. Identifiera olika typer av konflikter
 2. Vilka fördelar som finns med konflikter
 3. Situationsanpassad konflikthantering
 4. Förstå dina preferenser för olika konfliktstilar
 5. Att utvärdera och förstå konflikten
 6. Strategier för att lösa eller hantera konflikter
 7. Hur ni tillsammans kan komma fram till en lösning
 8. Att ha produktiva diskussioner
 9. Hur du reparerar relationen och går vidare från konflikten
 10. Hur du hanterar vanliga utkomster av konflikter

Kursinnehåll

Varför uppstår konflikter?

 • Olika typer av konflikter
 • Att förebygga konflikter
 • Olika typer av konflikter kräver olika förhållningssätt

Olika konfliktstilar

 • Förstå dina egna preferenser utifrån behovsteori
 • Lär dig de olika konfliktstilarna
  • Undvikande
  • Dominerande
  • Kompromissande
  • Anpassande
  • Samverkande

Att hantera konflikter när de uppstår

 • Utvärdera och förstå konflikten
 • Kommunikation i konflikter
 • Anpassa ditt angreppssätt

Strategier för att lösa eller hantera konflikter

 • Att använda sig av makt vid hantering av konflikter
 • Taktik och etik vid övertalning
 • Problemlösning genom aktivt lyssnande
 • Hur ni gemensamt kan komma fram till en lösning
 • Vanliga situationer i konflikter och hur du hanterar dem
 • Reparera relationen och gå vidare från konflikten

Vill du ha mer information eller undrar om ”Så hanterar du konflikter för bestående resultat” är rätt för dig, kontakta gärna oss på 08-612 10 00!