Så handskas du med medarbetare under förändringsprocesser

Få tips, idéer och praktiska verktyg för att handskas med medarbetare under förändringsprocesser.

Så handskas du med medarbetare under förändringsprocesser

Så handskas du med medarbetare under förändringsprocesser

Ett seminarium för alla som leder förändring och vill få tips, idéer och praktiska verktyg för att handskas med medarbetare samt minimera oro, stress eller dalande motivation under förändringsprocesser

De vill inte. De är stressade. De fattar inte. Ibland undrar man hur man ska få medarbetare att anamma förändringar och hur man kan skapa lust under förändringsprocesser. Det finns ett antal gyllene regler som man bör följa och en uppsjö av praktiska verktyg som kan hjälpa dig att lyckas.

Klicka här för att ladda ner hela broschyren för Så handskas du med medarbetare under förändringsprocesser.

Är detta en utbildning för dig?

Detta  är speciellt framtaget för alla som leder förändring och vill få tips, idéer och praktiska verktyg för att handskas med medarbetare samt minimera oro, stress eller dalande motivation under förändringsprocesser.

Du kommer lära dig:

 1. Förstå och bemöta medarbetares reaktioner till förändringar
 2. Skapa en vilja och en lust till förändring
 3. Handskas med medarbetares invändningar till förändringar på ett positivt och proaktivt sätt
 4. Skapa en trygg miljö där medarbetare kan uttrycka sin oro utan att gå upp i affekt
 5. Undvika missförstånd genom att kommunicera på ett tydligt sätt
 6. Skapa delaktighet i förändringen utan att tappa kontroll på de uppsatta målen
 7. Dra linjen i sanden utan att uppfattas som otrevlig eller oresonabel
 8. Identifiera när du ska vara lyhörd och när du ska peka med hela handen
 9. Handskas med dina medarbetares känslor och stress utan att bli deras psykolog
 10. Undvika de vanligaste fallgroparna som gör att förändringsarbetet fastnar eller inte når uppsatta mål

Kursinnehåll

Varför förändringar kan ta fram bromsklossen i oss alla?

 • Att förstå medarbetares beteende – varför det är så viktigt om du vill lyckas med förändringsledning
 • Ingen är så förändringsbenägen som de själv tror!
 • Förändringens olika faser och hur de påverkar medarbetares prestationer
 • Välbeprövade metoder som hjälper dig att bemöta medarbetares reaktioner och behålla motivation på topp
 • De vanligaste misstagen som sker under förändringar och hur du undviker dem

Det blir ingen förändring, om inte medarbetare begriper varför förändringen är nödvändig!

 • Vem vill anamma en förändring om de inte begriper varför det är nödvändigt?
 • Börjar med varför – hur och vad i förändringen är inte lika viktiga!
 • 4 sätt att döda en bra idé – var beredd för invändningar till förändringar
 • 24 attack och 24 motargument – handskas med motstånd på ett positivt sätt
 • Hur du bemöter känslor, affekt och (vad som kan kännas som) ologiska reaktioner

Delaktighet och trygghet – grunden för varje förändring

 • Hur skapar du delaktighet i förändringsprocessen utan att förlora kontroll?
 • Tålamod och emotionell intelligens, dina bästa vänner i början av förändringsprocessen! – Så skapar du ett tryggt diskussionsklimat
 • Att skapa förtroende – vad är viktigt och hur gör du det på ett pragmatiskt sätt?
 • Dra linjen i sanden utan att uppfattas som otrevlig eller oresonabel

Tänk om medarbetare bara kunde fatta!

 • Alla tror att de kan kommunicera – få kan!
 • Vad du måste känna till om muntlig och skriftlig kommunikation
 • Tänk om alla medarbetare bara kunde fatta! – Undvik missförstånd genom att kommunicera på ett tydligt sätt till medarbetare som ska ta emot informationen
 • Glöm E-post och intranät – detta är inte kommunikation – olika sätt att skapa proaktiva forum för diskussioner människor emellan
 • Att identifiera vad som ska kommuniceras till vem?
 • Tajming är allt – när är det smart att kommunicera?
 • Hur kommunikation kan hjälpa dig att hålla farten i förändringen

Att handskas och bemöta dina medarbetares stress utan att bli  deras psykolog

 • SCARF-modellen som förklarar medarbetares beteende i stressade situationer
 • Att förstå vad som händer när någon tappar fattning och hur du ska agera
 • Att identifiera ”stress triggers” och stressbeteende för att undvika eventuella problem under förändringsprocessen
 • Enkla sätt att ta tempen på förändringen och skapa underlag som hjälper dig att bygga planer som bemöter medarbetares stress och därmed håller tempot i förändringar

Är detta ett seminarium för dig?

Detta seminarium är speciellt framtaget för alla som leder förändring och vill få tips, idéer och praktiska verktyg för att handskas med medarbetare samt minimera oro, stress eller dalande motivation under förändringsprocesser.

Vill du ha mer information eller undrar om detta seminarium är rätt för dig, kontakta oss gärna på 08-612 10 00

Företagsanpassade utbildningar

Är ni fler på företaget som vill delta på detta seminarium?  Finns det känsliga frågor som ni vill diskutera? Då kan en företagsanpassad utbildning vara både en tids- och kostnadseffektivt sätt för er att utbilda flera medarbetare samtidigt.

Consultatum har en gedigen erfarenhet av att utveckla och leverera företagsanpassade utbildningar inom både näringsliv och offentligsektorn.   Vi har levererat program och utbildningsmaterial till både svenska och internationella företag.  Är du intresserad av att vet mer, tar gärna kontakt med oss på 08-612 10 00 som kan förutsättningslöst berätta för dig hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina medarbetare.

Många underskattar tiden och energin som krävs att lyckas med förändringar

Du har förberett dig väl. I ditt huvud är allting glasklart. Målet är spikat, vägen dit är tydligt. Det som finns kvar är att berätta för medarbetare dina tankar och idéer.  Du samlar medarbetare för ett möte och bemöts av chock och invändningar.  Plötsligt inser du att det du har tänkt ska bli kul och utvecklande, kommer att bli en riktig utmaning. Det är som värsta kallduschen. Det tar all din kraft att inte tala om för medarbetare att de är löjliga och bakåtsträvande.  Du kan nästan undra varför du kom på idéen att förbättra verksamheten.

löjliga och bakåtsträvande.  Du kan nästan undra varför du kom på idéen att förbättra verksamheten.

Dessa känslor är inte otypiska för de flesta som ska berätta om en förändring.  Många som leder förändringar underskattar medarbetares reaktioner, irritation och oro inför förändringsarbete. Det finns en uppsjö  av exempel när företag har underskattat medarbetares reaktioner till förändringsarbete och därmed misslyckats nå sina mål.  Den största delen av en bokhandelns managementavdelning är böcker som handlar om förändring.  Trots detta är det inte alls otypiskt att den som leder förändringen tror att ”det ska bli annorlunda denna gång”.

Detta seminarium samlar en rad praktisk verktyg, checklistor och råd för att hjälpa dig som leder förändringsprocessen att lyckas.  Det kräver mycket tid och energi för att på ett effektivt sätt genomföra förändringar. Om du vet vad du gör och varför, förstår vilka fallgropar du ska undvika och förbereder dig väl, kan du spara tid och energi samt minska oron som kan sätta käppen i hjulet för din planerade förändring.

Människor är lustiga – hur vi beter oss kan ändras radikalt under förändringsprocessen

Människor och deras reaktioner till förändringsprocesser är lustiga. Med bara lite kunskap kan alla som leder förändringsprocesser ökar sin förståelse för olika typer av människor och deras reaktioner till förändringsprocesser.  Det finns mycket forskning och många verktyg som kan hjälp dig tackla de mest konstiga reaktioner till förändringar, skapa tydlighet i situationer som inte alltid är så lätt att begripa och hjälpa medarbetare att förstå varför de reagerar som de gör under förändringsprocessen.

Att skapa ett fokus på människor och deras reaktioner till förändringar kan hjälpa dig att smida planer som både förebygger och bemöter medarbetares reaktioner och oror under förändringsprocesser.  På så sätt kan du behålla kontroll och bibehålla din egen energi som förändringsledare och därmed undvika de vanligaste fallgropar som gör att förändringar inte lyckas uppnå de uppsatta målen.

Glöm inte dig själv – som förändringsledare är det viktigt att du behåller din egen motivation och energi!

En viktig del av förändringsledning är att du själv som förändringsledare har tid, energi och ork att bemöta medarbetares reaktioner, invändningar och affekt under förändringsresan.  Genom att öka din förståelse för hur medarbetare reagerar kan du minimera dessa reaktioner genom att vara väl förberedd och ha en ökad förståelse för vad som eventuellt kan komma i form av reaktioner senare.  Detta gör det lättare för dig att behålla din egen motivation på topp och bemöta andra på ett proaktivt sätt.

Praktiskt Information

Avgiften är 1.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen.

Går ni fem betalar ni enbart för fyra!

Seminariet börjar 09.00-17.00 och kommer hållas i centrala lokaler i Stockholm.

Vill du ha mer information eller undrar om ”Så handskas du med medarbetare under förändringsprocesser” är rätt för dig, kontakta gärna  oss på 08-612 10 00